HENRIK ALLERT: ”SPRUNGET UR LERA” 5 NOVEMBER 2022 - 5 FEBRUARI 2023

Med denna retrospektiva utställning sluts cirkeln och sätter på sätt och vis punkt där allt en gång i tiden började. Allerts förmåga att gestalta individer som förenar det andliga med det jordiska är helt unik. 

Stort tack till Sparbanksstiftelsen Lidköping som möjliggjort ombyggnationen av museets lokaler och de nya utställningarna.

Design: Things at Web