Tidigare utställningar

HENRIK ALLERT: ”SPRUNGET UR LERA”
5 NOVEMBER 2022 - 5 FEBRUARI 2023

Med denna retrospektiva utställning sluts cirkeln och sätter på sätt och vis punkt där allt en gång i tiden började. Allerts förmåga att gestalta individer som förenar det andliga med det jordiska är helt unik. 

RUHWALD VS. STÅLHANE
19 AUGUSTI - 23 OKTOBER 2022

Sedan flera år samlar keramiken Anders Ruhwald på stengods av Carl-Harry Stålhane, formgivet för Rörstrands porslinsfabrik på 1950- och 60-talen. Anders Ruhwald har fascinerats av Stålhanepjäsernas perfektion och tekniskt avancerade glasyrer, som var frukten av ett nära samarbete mellan olika yrkeskompetenser på fabriken

ANTON ALVAREZ
13 APRIL - 7 AUGUSTI 2022

Alvarez ska tillverka sina experimentella skulpturer med en egenkonstruerad maskin, The Extruder, som pressar stengodslera till märkvärdiga former.