Tidigare utställningar

RUHWALD VS. STÅLHANE 19 AUGUSTI - 23 OKTOBER 2022

Sedan flera år samlar keramiken Anders Ruhwald på stengods av Carl-Harry Stålhane, formgivet för Rörstrands porslinsfabrik på 1950- och 60-talen. Anders Ruhwald har fascinerats av Stålhanepjäsernas perfektion och tekniskt avancerade glasyrer, som var frukten av ett nära samarbete mellan olika yrkeskompetenser på fabriken

ANTON ALVAREZ 13 April 2022

Alvarez ska tillverka sina experimentella skulpturer med en egenkonstruerad maskin, The Extruder, som pressar stengodslera till märkvärdiga former.