STÄMPLAR

Stämplar 1700-tal

Till en början när Rörstrand var den enda fabriken i sitt slag i huvudstaden, 1730-tal-1758, märktes godset med signaturen Stockholm samt ofta datering, målarsignatur och ibland pris. När sedan en andra porslinsfabrik startas, Marieberg, började namnet Rörstrand att skrivas ut i hel eller förkortad form.

Stämplar 1800-tal

När Rörstrand började tillverka föremål i flintgods användes en inpressad stämpel med fabrikens namn, i versaler eller gemena. Dessa märkningar fortsatte att användas under 1800-talet fram till 1884. Firmanamnet förekommer även som tryck i samband med vissa mönster. Det kan även förekomma olika siffer- och bokstavskombinationer inpressade i godset. Dessa har egentligen inget med dateringen att göra utan kan vara beteckningar för vad den keramiska massan innehåller, vilken modell föremålet är tillverkat i och så vidare.

Stämplar 1884 - 2000

1884 inför Rörstrand den så kallade kronstämpeln, med fabriksnamnet utskrivet i kursiv stil med lilla riksvapnets tre kronor runt om. Ett arv från fajansfabriken Marieberg som Rörstrand ägde mellan 1782-1788. Detta är den klassiska Rörstrandsstämpeln som alla känner igen och den användes med små variationer fram till år 2000.

Stämplar 1900-tal

1937 infördes en stämpel för serviser med tre siffror. De två första anger vilket år servisdelen tillverkats och den tredje under vilken del av detta år. Under 1940-talet kompletterades namnet Rörstrand med Sverige, och 1951 översattes detta till Sweden.

Stämplar 2000-tal

År 2000 inför fabriken en ny stämpel, ett krönt R. Märkningen används fortfarande, även efter produktionens förflyttning utomlands.

Kommande evenemang

Öppettider 2023

Tisdag-fredag kl. 10-17
Lördag kl. 10-16
Söndag kl. 11-15

Avvikande öppettider

24-26 december Julafton, Juldagen och Annandag jul stängt
31 december Nyårsafton stängt

Entré

70 SEK
Kulturarvskortet ger 50% rabatt på entréavgift.
Årskort 120 kr
Fri entré upp till 26 år, samt för studenter mot uppvisande av giltig studentlegitimation.
Vi accepterar kort- och Swishbetalning och är en kontantfri verksamhet.