Pressbilder

Stort tack till Sparbanksstiftelsen Lidköping som möjliggjort ombyggnationen av museets lokaler och de nya utställningarna.

Design: Things at Web