Publicerat 2023-05-17

AI-tjänst hjälper dig att identifiera porslinsföremål från Rörstrand

På mormors vind, i second hand-butiken eller på museum – oavsett var du befinner dig ska du kunna få svar om porslinsföremål från Rörstrand med hjälp av den nya AI-tjänst som Rörstrand Museum just nu håller på att utveckla.

Under 2022 genomfördes ett pilotprojekt där Rörstrand museum tillsammans med forskningsinstitutet RISE utvecklade en AI-baserad automatiserad assistent för att svara på frågor om porslinsobjekt från Rörstrand. Vid utvärderingen av projektet konstaterades att modellen ger lovande resultat, men kräver mer arbete för att den ska fungera bra i alla scenarier. Det inledande projektet finansierades helt av Västra Götalandsregionens kulturnämnd.

I nästa etapp ska tjänsten vidareutvecklas för att kunna lanseras till slutanvändaren. Både Västra Götalandsregionen och Riksantikvarieämbetet bidrar med medel för fortsatt forskning och utveckling av projektet. Genom att addera data, engagera slutanvändare och göra tekniska förbättringar och utredningar hoppas man kunna leverera en AI-tjänst som ska underlätta för användare i mobilen, på museum, bland kartonger på mormors vind och i second hand-butiken. Rörstrand Museum ska finnas tillgängligt där besökaren är.

Varje år får Rörstrand Museum cirka 1 500 porslinsfrågor. Det har gått från att vara frågor skickade per post med framkallade foton till att skickas via e-post med en bifogad bild, vilket gör att antalet frågor har ökat. I museets samlingar finns cirka 18 000 föremål varav cirka 5 000 är digitaliserade. Det krävs med andra ord ett omfattande arbete för att finna svar i museets arkiv, magasin, sökningar i böcker och digitalt. Med nuvarande metod är det dessutom ”bara” personen som ställt frågan som får ta del av svaret.

Bildigenkänning ska ge relevanta svar
Genom att användaren laddar upp eller tar en bild med sin telefon analyserar AI-verktyget bilden och kan ge svar om porslinsföremål tillverkade av Rörstrand. Frågor om föremålets årtal, konstnär, dekor och objektstyp är exempel på vad AI-tjänsten ska kunna besvara.  

Målet är att projektet ska åstadkomma en användarvänlig tjänst där besökare, oavsett var de befinner sig, kan ställa frågor om porslinsföremål tillverkade av Rörstrand och få relevanta svar direkt. Nytt i denna fas av projektet är också att addera medborgarforskning där andra porslinsexperter kan vara med och förbättra tjänsten genom att bidra med kunskap om föremål. AI-tjänsten är ett sätt att öka tillgängligheten till samlingarna och stärka den roll som kunskapsbank som museet ska ha, och samtidigt ta till vara på det stora engagemang och kompetens som finns hos porslinssamlare. Förhoppningen är att tjänsten finns tillgänglig på Rörstrand Museums hemsida i början av 2024.

Rörstrand museum

Rörstrand Museum. Foto: Daniel Ström

Porträtt av My Johansson Dufva med foajén till Rörstrand Museum i bakgrunden.

My Johansson Dufva, VD Rörstrand Museum. Foto: Daniel Ström