UNDER PRESSURE MED ANTON ALVAREZ 13 APRIL – 7 AUGUSTI

Alvarez ska tillverka sina experimentella skulpturer med en egenkonstruerad maskin, The Extruder, som pressar stengodslera till märkvärdiga former.

SOMMARUTSTÄLLNING LÄCKÖ SLOTT 13 JUNI - 28 AUGUSTI

Lidköpings Porslinsfabrik grundades i Örebro 1892 som P. A. Nymans grosshandel och porslinsmåleri. År 1900 etablerade man sig i Lidköping som Nymans Handels- och Porslinsmåleri AB för dekorering av importerat rågods, främst från Bayern (Rosenthal). Företaget ombildades 1911 till AB Lidköpings Porslinsfabrik (ALP) och byggde då egna fabrikslokaler och flera ugnar. Läs mer om ALP Lidköping.

RUHWALD VS. STÅLHANE

Sedan flera år samlar keramiken Anders Ruhwald på stengods av Carl-Harry Stålhane, formgivet för Rörstrands porslinsfabrik på 1950- och 60-talen. Anders Ruhwald har fascinerats av Stålhanepjäsernas perfektion och tekniskt avancerade glasyrer, som var frukten av ett nära samarbete mellan olika yrkeskompetenser på fabriken.