Rörstrand Museum är stolta mottagare av funktiontionshinderrådets pris för tillgänglighet och bemötande. 

Motivering: ”Genom att erbjuda en helhet med en lättframkomlig och välplanerad lokal samt en trevlig och serviceinriktad personal, har Rörstrand Museum lyckats utmärka sig som ett föredöme inom tillgänglighets- och bemötandeområdet.

Tillgängligheten har varit en självklar aspekt i samarbetet med arkitekt TAS Studio och Fyrkantens förvaltning som jobbat med ombyggnationen av Rörstrand Museum och de nya utställningarna. Det värmer förstås lite extra att personalens stora engagemang för verksamheten och våra gäster uppmärksammas. Vi är tacksamma för priset och ser fram emot ytterligare insatser för att förbättra tillgängligheten ytterligare, näst på tur är en audio guide.

Bedömningskriterier: 

   • Framkomlighet. 
   • Produkt- och serviceinformation.
   • Bullernivåer.
   • Hänsyn till personer med allergi och överkänslighetsproblematik.
   • Bemötande och respekt för allas olika behov.

  Funktiontionshinderrådet i Lidköping syftar till att förbättra tillgängligheten och skapa en mer välkomnande och hållbar kommun.