1800-tal

 

Terrin med landskapsmönster, 1850-tal

Terrin med landskapsmönster, 1850-tal

1807. Nu köper man den första ångmaskinen som ersätter tolv hästars arbete. Detta revolutionerade arbetet vid fabriken.

1824. Nu går den första industriutställningen i Stockholm av stapeln i Arvprinsens palats. Rörstrand är med. Man gör nu flera studieresor till ”The Potteries” i England för att studera deras teknik och man inför en ny dekorationsmetod med kopparplåtar. Nya servismodeller och mönster skapas i rask takt.

1855. Gustav Holdo Stråle tar över ledningen av fabriken och Robert Almström blir verkmästare. Man bygger ut fabriken, gör studieresor till utlandet och förnyar produktionen med bl a kakelugnstillverkning (1871 anställs Erik Hugo Tryggelin och han kom att bli en framstående formgivare av kakelugnar). Rörstrand blir nu en keramisk storindustri.

1857. Nu börjar man äntligen tillverka porslin på Rörstrand. Benporslin närmare bestämt. 50 % av massan består av benaska och denna ingrediens gör att porslinet blir genomlysbart. Detta är ett kriterium som man eftersträvat alltsedan kinesiskt porslin i stor mängd började strömma in över gränserna med de ostindiska kompaniernas båtlaster i början på 1700-talet.

1874. Rörstrand grundar Arabia utanför Helsingfors för att kunna ta del av den stora ryska marknaden och några år senare börjar man tillverka fältspatsporslin.

1884. Nu inför Rörstrand sin s k kronstämpel och varumärkesskyddar den. Kronstämpeln består av namnet Rörstrand utskrivet i kursiv stil och omgivet av lilla riksvapnets tre kronor. De tre kronorna hämtades från den, år 1782, inköpta Mariebergsfabriken som haft dessa i sin stämpel.

1895. Nu börjar Rörstrand på allvar locka till sig konstnärer. Alf Wallander, Rörstrands store formgivare inom den nya jugendstilen, anställs för att kunna formge konstgods till den stora konst- och industriutställningen i Stockholm 1897.

1897. Den stora konst- och industriutställningen går av stapeln i Stockholm. Rörstrand får guldmedalj för sin kollektion som inte bara består av Alf Wallanders verk. Konstnärinnan Anna Boberg bidrar med en påfågelvas som röner stor uppmärksamhet.