1700-tal

Bålskål i fajans

1726. Det Swenska Porcellainsverket bildas av vad som brukar kallas Porslinssocieteten och man genomför försöksbränningar vid Rörstrand. Johann Wolff som påstår sig vara en s k arkanist, d v s någon som känner till porslinets och porslinstillverkningens hemligheter, får i uppdrag att skapa svenskt porslin i Porslinssocietetens namn. Men det blir inte porslin utan snarare fajans han kommer att tillverka.

1741. Anders Fahlström blir Rörstrands förste svenske verkmästare. Tidigare hade verkmästarna hämtats från Tyskland och Holland. På 1740-talet börjar man också utveckla mer typiskt svenska dekorer för sin fajans, såsom Nordstjärnemönstret och Rehnska mönstret. Namn som Christian Precht och Jean Eric Rehn nämns som upphovsmän. Eftersom man är den enda fabriken i sitt slag i landet märks alla föremål med namnet Stockholm.

1758. Mariebergs porslinsfabrik anläggs. Rörstrand får konkurrens och börjar nu märka sitt gods med namnet Rörstrand. Marieberg blir dock inte långlivat utan köps upp av Rörstrand och läggs ner redan 1788.

1770. En engelsk innovation, flintgodset, införs på Rörstrand. Flintgodset får väl i det närmaste ses som ett mellanting mellan fajans och porslin. Kvaliteten var till en början dålig. Ända in på 1790-talet klagar kunderna över missfärgade servisdelar och mystiska knäppande ljud från tallrikar ”när däri östes soppa, som likväl icke var het” (Anne Marie Herlitz-Gezelius, Rörstrand). Man börjar också använda sig av tryckta mönster till dekorerna.