1910-tal

Urangul keramik av Alf Wallander

1900. Rörstrand deltar på världsutställningen i Paris. Detta brukar räknas som Rörstrands internationella genombrott. Det nya jugendinspirerade konstgodset får stora framgångar och Rörstrand tilldelas ett hedersdiplom.

1911. Man har blivit trångbodd vid det gamla barockslottet i Stockholm och börjar nu leta efter ny plats att etablera sig på. Skall man bygga helt ny anläggning utanför Stockholm eller flytta verksamheten?

1914. Rörstrand köper upp Göteborgs Porslinsfabrik på Hisingen. Göteborgs Porslinsfabrik hade startat upp porslinstillverkning 1898 under fabrikör Simon Swartz ledning.

1916. Nu säljer man av sitt dotterbolag Arabia till finska intressenter. Samtidigt knyts konstnärinnan Louise Adelborg till företaget. Hon kom sedermera att kallas ”Rörstrands grand old lady” och var aktiv formgivare för Rörstrand fram till sin död 1971. Hennes signum kom att bli den axmönstrade reliefdekoren man bl a kan se i hennes stora servisklassiker som till en början gick under namnet Nationalservisen, NS. Servisen finns fortfarande i produktion men idag under namnet Swedish Grace.

1917. Hemutställningen på Liljevalchs konsthall i Stockholm går av stapeln. Rörstrand deltar med Louise Adelborg i spetsen.