Henrik Allert: ”Sprunget ur lera”

Allert är känd för sin unika förmåga att gestalta individer som förenar det andliga med det jordiska.

Några av de mest intressanta konstnärerna runt 1970 fanns på Rörstrand. Rörstrand var en magnet som konstnärerna drogs till. Carl Harry Stålhane lockade Henrik Allert till Rörstrand efter dennes konststudier i Göteborg där Stålhane varit hans lärare. Allert var knuten till Rörstrand som frilans under åren 1969–1972. Detta var början på karriären för honom som konstnär. Den tog extra fart i samband med utställningen på Galleri Petra i Stockholm 1971 då ett av verken blev inköpt av Nationalmuseum.

Allerts skulpturer och övriga verk trollbinder och fascinerar. Hans förmåga att gestalta individer som förenar det andliga med det jordiska är helt unik. Allert är nu 85 år, världsberömd men fortfarande mycket väl förankrad i Säters mylla på Billingen. Cirkeln är sluten med denna retrospektiva utställning på Rörstrand Museum som på sätt och vis sätter punkt där allt en gång i tiden började.

Fabriksgatan 4, 531 60 Lidköping

Stort tack till Sparbanksstiftelsen Lidköping som möjliggjort ombyggnationen av museets lokaler och de nya utställningarna.

Design: Things at Web