Värde

Ekonomisk värdering av föremål är något som museer, av etiska skäl, inte får göra. Vi hänvisar därför denna typ av frågor till din lokala antikhandel eller auktionshall.

Ofta är det kanske det s k affektionsvärdet som är störst. Man har en historia kring föremålet som ger det ett mervärde för just dig. Det kanske har tillhört någon nära släkting och kanske har det använts vid något speciellt tillfälle. Teckna ner historierna och förvara dem tillsammans med föremålet…