Upplaga

I hur stor upplaga har föremålen tillverkats? I de allra flesta fall finns inga sådana uppgifter bevarade. Produktionen pågick så länge det fanns en efterfrågan på föremålet. Undantagsfall kan vara då det gäller unika eller numrerade objekt, eller då man tillverkat begränsade serier i samband med jubiléer och liknande. Vad gäller serviser så kan man få en uppfattning om mängden tillverkat gods genom att titta på produktionsåren. En servis som varit i produktion under många år finns såklart i fler exemplar än den som tillverkats bara under en kort period.