1900-tal

1937 inför man en stämpel för serviser med tre siffror. De två första anger vilket år servisdelen tillverkats och den tredje under vilken del av detta år. Under 1940-talet kompletteras namnet Rörstrand med Sverige, och 1951 översätts detta till Sweden.

På 1960-talet börjar man VDN-märka porslin. VDN-märkningen (VDN, Varudeklarationsnämnden) är en kvalitetsbeteckning. På ett VDN-deklarerat föremål förekommer bokstäver som redovisar materialet: B=benporslin, F=flintgods, P= fältspatporslin, S= stengods. Siffror redovisar vissa egenskaper: 555= ingen risk för glasyrsprickor, tål alla maträtter, tål maskindisk i 75 grader.