1800-tal

När Rörstrand börjar tillverka föremål i flintgods använder man en inpressad stämpel med fabrikens namn, i versaler eller gemena. Man fortsatte med dessa märkningar under 1800-talet fram till 1884. Firmanamnet förekommer även som tryck i samband med vissa mönster. Det kan även förekomma olika siffer- och bokstavskombinationer inpressade i godset. Dessa har egentligen inget med dateringen att göra utan kan vara beteckningar för vad den keramiska massan innehåller, vilken modell föremålet är tillverkat i o s v.