Skötselråd

Den springande punkten vad gäller skötsel av gammalt porslin är hur föremålen går ihop med modern köksapparatur. Rent generellt kan man säga att porslin och keramik tillverkades långt innan sådana moderniteter som diskmaskin och mikrovågsugn var påtänkta och föremålen har alltså inte producerats med en sådan hantering i åtanke. Detta är skäl nog att vara försiktig. Såväl glasyr som dekor och förgyllning kan nötas. Föremål i flintgods är särskilt känsliga. Glasyren kan lätt krackelera, spricka, och detta kan vid användning medföra att godset blir missfärgat. Missfärgningar går inte att avhjälpa dessvärre. På 1960-talet infördes en s k VDN-märkning av bruksföremålen. Där anges i en femgradig skala hur väl dekor och glasyr tål olika maträtter, diskning i maskin mm. I övrigt bör man inte använda porslin med guld- och silverdekor i mikrovågsugn.

Vi får även frågor angående förekomst av bly i gamla tallrikar och om man vågar använda dessa. Visst har det förekommit bly i såväl färger som i själva godset, främst vid produktion av flint,- och benporslin, men om tallrikarna är i gott skick ska man utan fara kunna använda dem. Om ytan på en använd tallrik är blank och fin har tallriken inte fällt ut bly men om ytan däremot verkar matt, porös och urfrätt bör man avstå från användning.

För övriga skötselråd kan vi rekommendera ett besök på www.rorstrand.se