Gunnar Nylund arbetar med en offentlig utsmyckning