Europeana Partage Plus


Rörstrand museum har deltagit i Partage Plus, ett EU-projekt med fokus på att samla information om museiföremål i jugend i en stor databas för europeiskt kulturarv: Europeana. Allt från fotografier, texter och 3D-modeller har samlats för att bygga upp vår del av databasen med många av våra fantastiska keramikföremål i jugend. Projektet startade i mars 2012 och pågick till och med februari 2014 och information om mer än 75 000 jugendföremål finns nu samlad i en gemensam databas. Ett tjugotal projektpartners ute i Europa deltog, men i Sverige var det bara Rörstrand Museum och Röhsska Museet som blev utvalda på grund av sina fina jugendsamlingar.

Läs mer om Europeana (Read more about Europeana)
Läs mer om Partage Plus (Read more about Partage Plus)