1930-tal

Delar ur servisen Ostindia som lanserades 1932

1932. Nu får Rörstrand en ny VD, Fredrik Wehtje. Han kom att bli mycket viktig för Rörstrands fortsatta utveckling eftersom han insåg vikten av att ha duktiga konstnärer knutna till verksamheten. Gunnar Nylund, som kom till företaget redan året innan var den förste i en lång rad namnkunniga konstnärer som Wehtje lät anställa. Wehtje stannade på sin post ända till 1963. Detta år, 1932, introduceras också en av Rörstrands största servisklassiker, Ostindia, lagom till 200-årsjubileet av det Svenska Ostindiska kompaniets bildande.

1934-36. Under två års tid byggs nu en modern flintgodsfabrik i Lidköping och detta följs av att hela företaget, mellan åren 1936-39, flyttar produktionen till Lidköping. I Lidköping fanns bl a stora ytor som man i framtiden skulle kunna utnyttja för utbyggnad av fabriken.

1939. Nu inleds formgivaren Carl-Harry Stålhanes karriär på Rörstrand. Han kom att bli lärjunge och assistent åt konstnären Isaac Grünewald och bevistade dennes konstskola i Stockholm. Till en början utförde han dekoreringsarbeten men efter studier i bl a Paris kom han tillbaka som fullfjädrad formgivare. Han blev känd för sitt stengods och sina glasyrexperiment men gjorde även många serviser. Han stannade på Rörstrand ända till 1973 då han bröt sig lös och startade en egen keramisk verksamhet utanför Lidköping, Designhuset, som sedermera utvecklades till en keramisk utbildning för framtida keramiker och modellörer.