2000-

År 2000 inför fabriken en ny stämpel, ett krönt R. Märkningen används fortfarande, även efter produktionens förflyttning utomlands.