1884-2000

1884 inför Rörstrand den s k kronstämpeln, med fabriksnamnet utskrivet i kursiv stil med lilla riksvapnets tre kronor runt om. Detta är den klassiska Rörstrandsstämpeln som alla känner igen och den användes med små variationer fram till år 2000, då en modernare stramare variant infördes.